บุญรัตน์ ณ วิชัย (Mr. Boonrat Nawichai)
เกิด 19 พฤศจิกายน 2505 จ.เชียงใหม่
การศึกษา ศษบ.ศิลปหัตถกรรม คณะศิลปกรรมสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เพาะช่าง.
ที่อยู่/ที่ทำงาน/โทรศัพท์ 130 หมู่ 3 บ้านเติ๋นฮ่อมเฮือนสล่า ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 โทรศัพท์ 053-847144 มือถือ 06-1947055

การแสดงผลงานครั้งสำคัญ

- นิทรรศการมหกรรมศิลปะเฉลิมพระเกียรติ กาญจภิเษกฉลองสิริราชสมบัติ 50 ปี รัชกาลที่ 9 ณ ห้องเอ็กซิบิชั่นฮอล์ล ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ กรุงเทพฯ พ.ศ. 2539
- นิทรรศการภูมิทัศน์ในประเทศไทย มูลนิธิธนาคารกรุงเทพมหาชน ณ ศูนย์สังคีตศิลป์ กรุงเทพฯ พ.ศ. 2539
- นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครอบ 50 ปี ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ พ.ศ. 2539
- นิทรรศการศิลปกรรมศิลปินภาคเหนือ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- นิทรรศการศิลปหัตถกรรมร่วมสมัยสล่าล้านนา ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียนศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2547
- ได้รับเกียรติ เข้าทูลเฝ้ารับเสด็จฯ เพื่อนำสล่าเมือง ทำการสาธิตเรื่องราวเกี่ยวกับภูมิปัญญาพื้นบ้าน สล่าล้านนากับดาราศาสตร์ไทย พร้อมทั้งได้ถวายพระเหมือนพระบรมฉายาลักษณ์ ในองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสพิธีเปิดอาคารหอดูดาวแห่งชาติสิรินธร พ.ศ. 2547
- นิทรรศการ “ต๋ามฮีต โตยฮอย สล่าเมือง” ครั้ง 1-4 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รางวัลพระเกียติคุณที่ได้รับ
- รางวัลเกียรติคุณได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการครูผู้ปฏิบัติงาน มีผลงานเด่นด้านศิลปวัฒนธรรมสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ปี พ.ศ. 2543
- เกียรติบัตรการแต่งกายด้วยผ้าไทยอย่างต่อเนื่อง โครงการ “ผ้าไทย..สายใยเศรษฐกิจ” สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) พ.ศ. 2544
- โล่รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม “ราชมงคลสรรเสริญ” สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสถาบันวัฒนธรรมราชมงคลเฉลิมพระเกียติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2546

แนวความคิด
สภาวะสิ่งแวดล้อมที่รอบอ้อมไปด้วยธรรมชาติ ป่าไม้ แม่น้ำ ดอยม่อนสูง ดอกไม้งดงามนานาพันธุ์ ผสานกับความอ่อนหวาน นุ่มนวล แห่งล้านนาเมืองศิลปวัฒนธรรม นับเป็นแรงบันดาลใจ ให้ข้าพเจ้าได้สืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้าน สล่าล้านนา อย่างภาคภูมิใจ

 
 
 
*******************************
 
เชียงรายโฟกัสดอทคอม สังคมออนไลน์ ของคนเชียงราย

สงวนลิขสิทธิ์ 2011-2012 โดย ChiangRaiFocus.com