นคร บุญญาสัย Nakorn Boonyasai
เกิด 12 มกราคม 2496 จังหวัดลำพูน
ที่ทำงาน โรงเรียนสองพิทยาคม อำเภอสอง จังหวัดแพร่
ที่อยู่ 126 ม.9 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทร. 054-591709, 09-8537561
การศึกษา -ครุศาสตร์บัณฑิต (คบ.) บริการการศึกษา สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์
ประวัติการแสดงผลงาน
2545 - นิทรรศการปอยครูศิลป์ ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดเชียงราย
2547 - นิทรรศการปอยครูศิลป์ ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดแพร่
2546-2547 - นิทรรศการตามฮีต ตามฮอย สล่าเมืองปี 2546 ปี 2547 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2547 - ร่วมงานศิลปะบนลานดิน ครั้งที่ 12 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
- ร่วมนิทรรศการศิลปะ “ฮอมปอยสล่าเมือง” บ้านไม้คำ เชียงใหม่ กรุงเทพ
รางวัลเกียรติยศ
2540 - ครูมีผลงานทางวิชาการสาขาศิลปะพื้นบ้าน
- ครูดีเด่นทางวัฒนธรรมสาขาการจัดพิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้าน
2542 - ครูดีเด่นการสอนศิลปศึกษาจังหวัดแพร่
2545 - ครูผู้ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยดีเด่น ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

แนวความคิด
เพื่อสร้างสรรค์และอนุรักษ์วัฒนธรรมเป็นความผูกพันในวิถีชีวิตของท้องถิ่น สืบสานเป็นตำนาน เป็นลมหายใจ เป็นทุกสิ่งทุกอย่างเล่าขานสู่ลูกหลาน ในรูปแบบผลงานจิตรกรรม

 
 
 
 
*******************************
 
เชียงรายโฟกัสดอทคอม สังคมออนไลน์ ของคนเชียงราย

สงวนลิขสิทธิ์ 2011-2012 โดย ChiangRaiFocus.com