วีระพันธ์ ใจสุบรรณ Weeraphan Jaisubhan
เกิด 1 กันยายน 2505
ที่อยู่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 5300 โทร.055-416591 Email: JAISUBHAN@I-KOOL.com
การศึกษา ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศิลปากร (คณะมัณฑศิลป์)
การทำงาน อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาเอกศิลปกรรม สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์

การแสดงผลงาน

2526 - แสดงศิลปินนิพนธ์ สถานทูตเยอรมัน “เคอเธ่”
2541-2547
- นิทรรศการศิลปกรรม เนื่องในวันสถาปนาสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ หอศิลปเฉลิมพระเกียรติ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์
- นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ณ หอศิลปเฉลิมพระเกียรติ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์
2544 - นิทรรศการบังใบครั้งที่ 1 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดแพร่
2545 - ร่วมแสดงงานศิลปกรรม “จากล้านนาสู่ลับแล” ณ หอศิลปเฉลิมพระเกียรติ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์
- ปอยครูศิลป์แผ่นดินล้านนา ครั้งที่ 1 จ.เชียงราย
2546 - นิทรรศการศิลปกรรม กลุ่มครูศิลป์อุตรดิตถ์ ณ หอศิลปเฉลิมพระเกียรติ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์
- นิทรรศการศิลปกรรม ปอยครูศิลป์แผ่นดินล้านนา ครั้งที่ 2-4 (แพร่, อุตรกิตถ์, ลำปาง)
- นิทรรศการ จิตรกรรมนำฝันสานสัมพันธ์ ไทย-อเมริกา ครั้งที่ 2 ณ หอศิลปเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
รางวัลและเกียรติคุณ
2532 - รับรางวัลชมเชยจากกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการเรื่องแมงบ้ง พิมพ์โดยสำนักพิมพ์ อักษราพิพัฒน์
2534 - รับรางวัลหนังสือแห่งชาติ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เรื่องเด็กชายกับต้นไม้ พิมพ์โดยสำนักพิมพ์ต้นอ้อแกรมมี่
2538 - รับทุนศึกษาดูงานเขียนภาพพู่กันจีน ณ ประเทศจีนด้วยทุนสยามวาลา

 
 
 
 
*******************************
 
เชียงรายโฟกัสดอทคอม สังคมออนไลน์ ของคนเชียงราย

สงวนลิขสิทธิ์ 2011-2012 โดย ChiangRaiFocus.com