คำจันทร์ ยาโน Kamchan Yano
เกิด 7 พฤศจิกายน 2503 จังหวัดเชียงราย
การศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 4
ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 6 บ้านถ้ำผาตอง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000

การแสดงผลงานครั้งสำคัญ

- ร่วมแสดงผลวานและสาธิตการแกะสลักในงานนิทรรศการ “จุลมหกรรมศิลปวัฒนธรรมล้านนา สล่าไตยวน” ณ ศูนย์ วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ ปี 2532
- แสดงผลงานภูมิปัญญาชาวบ้าน ณ สถาบันราชภัฏเชียงราย ปี 2537
- ร่วมแสดงสินค้าในงานอาเซียนเทรดแฟร์ เดือนตุลาคม 2545
- ร่วมแสดงงานสินค้าในงานเมดอินไทยแลนด์ ณ อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ 2545
- ร่วมแสดงผลงาน 75 สล่าเชียงราย เทิดพระเกียรติในหลวง 75 พรรษา ศูนย์หัตถกรรมจังหวัดเชียงราย 2546
- แกะสลักพญาตุง ซึ่งออกแบบโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เพื่อติดตั้ง ณ สนามบินเชียงราย 2546
- นิทรรศการศิลปและสาธิตการแกะสลักไม้ที่ประเทศญี่ปุ่น 2548

รางวัลและเกียรติคุณที่ได้รับ

1. สถาบันราชภัฏเชียงรายมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ ผู้มีผลงานดีเด่นทางศิลปวัฒนธรรม ด้านการแกะสลักไม้ 2542
2. กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) มอบโล่เกียรติคุณ ได้รับรางวัลที่ 1 ผลิตภัณฑ์โคมไฟกระดาษสา ในงาน “หัตถศิลปะ ถิ่นไทย” ประจำปี 2545
3. ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ดีเด่น ระดับห้าดาว ภาคเหนือ ประจำปี 2546 ประเภทศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึก
4. มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร มอบโล่เกียรติคุณ หมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่น ประจำปี 2546
5. The Royal Thai Government มอบโล่ Prima Minister’s Export Award 2004 (OTOP Export Recognition)
6. ได้รับรางวัลจากการประกวด “ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญาไทย” โคมไฟกะลามะพร้าวเสริมราศีเพื่อเป็นศิริมงคล 2545
7. ได้รับการคัดเลือกเป็น “คนดีเพื่อสังคม” ระดับเขต 2548

 
 
 
*******************************
 
เชียงรายโฟกัสดอทคอม สังคมออนไลน์ ของคนเชียงราย

สงวนลิขสิทธิ์ 2011-2012 โดย ChiangRaiFocus.com