เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง
 
 
ข้อมูลธนาคาร และ ที่แลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ จ.เชียงราย 
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนซุปเปอร์ไฮเวย์
ถนนพหลโยธิน อ.เมือง จ.เชียงราย
โทร 0-5375-4144-5,0-5371-7485,0-5375-4147-8
โทรสาร 0-5371-7489-90
หน่วยแก้ไขนี้ 0-5375-4913
 
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยห้าแยกพ่อขุนเม็งราย
833/1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
โทร. 0-5374-8311-3
 
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงราย
537 ถ.บรรพปราการ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
โทร. 0- 5371- 1515, 0- 5371- 1520, 0- 5375- 2225-9
 
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยห้วยไคร้ แม่จัน
16/1 ถ.พหลโยธิน ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57220
โทร. 0-5366-7825-6, 0-5376-3003
 
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงของ
416 ม.2 ซ.- ถ.สายกลาง ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
โทร. 0- 5365- 5393-4, 0- 5365- 5396, 0- 5379- 1111,0- 5379- 1113
 
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่สาย
122/1 ม.10 ถ.พหลโยธิน ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 0-5364-0786-9 , 0-5364-0790 , 0-5373-1515 , 0-5373-1520

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) สาขาเชียงราย
517 ถนนสุขสถิตย์ เวียง เมือง เชียงราย 57000
โทรศัพท์ : 0-5371-1258
โทรสาร : 0-5371-1256
 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาห้าแยกพ่อขุนเม็งราย
866/18 ถนนทางหลวงหมายเลข 1 รอบเวียง เมือง เชียงราย 57000
โทรศัพท์ : 0-5371-8113-7
โทรสาร : 0-5371-8116
 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซี เชียงราย
184 ถ.ทางหลวงหมายเลข 1 รอบเวียง เมือง เชียงราย 57000
โทรศัพท์ : 0-5374-7058-9 ,0-5371-1644
โทรสาร : 0-5371-7766
 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาพาน
2547 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน เมืองพาน พาน เชียงราย 57120
โทรศัพท์ : 0-5372-1234-5
โทรสาร : 0-5372-1233
 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ท่าสุด เมือง เชียงราย 57100
 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
80 หมู่ 9 บ้านดู่ เมือง เชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 0-5377-6281-4
โทรสาร : 0-5377-6285
 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาแม่จัน
59 ม.3 ถ.ลาวจักราช แม่จัน แม่จัน เชียงราย 57110
โทรศัพท์ : 0-5377-1059
โทรสาร : 0-5377-1058
 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาแม่สรวย
277 หมู่ 5 ถนนสุขาภิบาล แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย 57180
โทรศัพท์ : 0-5378-6012
โทรสาร : 0-5378-6012
 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาแม่สาย
6/6 หมู่ 10 ถนนพหลโยธิน แม่สาย แม่สาย เชียงราย 57130
โทรศัพท์ : 0-5373-2701-3
โทรสาร : 0-5373-1399
 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยแม่ขะจาน
330 หมู่ 10 ถนนสายเชียงราย-เชียงใหม่ แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย 57260
โทรศัพท์ : 0-5370-4411-2
โทรสาร : 0-5370-4413
 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยเชียงแสน เชียงราย
756 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน เวียง เชียงแสน เชียงราย 57150
โทรศัพท์ : 053-777-571-3
โทรสาร : 053-777-525
 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) าขาย่อยเทสโก้ โลตัส แม่จัน
245 หมู่ 4 แม่จัน แม่จัน เชียงราย 57110
โทรศัพท์ : 053-772-394-5
โทรสาร : 053-772-385
 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) าขาย่อยเทสโก้ โลตัส แม่สาย
156 - แม่สาย เชียงราย 57130

ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงราย
836/21 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
โทร 0-5371-7100-5
,โทรสาร 0-5371-7107
 
ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาเชียงราย (2)
785/1 ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.เชียงราย
โทร 0-5371-6650-8
สำนักงาน แลกเปลี่ยนเงินตรา ต.บ้านดู่ 0-5379-3076
 
ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่สาย
283/3 ม. 7 ถ.พหลโยธิน ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
โทร. 0-5373-1904 , 0-5373-1675 , 0-5373-3165-6
โทรสาร. 0-5373-1905

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาบ้านดู่
ถนนเชียงราย-แม่จัน ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
โทร 0-5370-3089
 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาเชียงราย
เลขที่ 511/13 ถนนสุขสถิตย์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000
โทร. (0)5374-4282-3
 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาเชียงของ
เลขที่ 115,115/2 หมู่ที่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ เชียงราย 57140
โทร. +66(0)5379-1665, +66(0)5379-0-5379-1772, +66(0)5379-0-5379-1955
 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาเชียงแสน
เลขที่ 701 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน เชียงราย 57150
โทร +66(0)5365-0696-7
 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาพาน
เลขที่ 1012 ถนนพหลโยธิน ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน เชียงราย 57120
โทร +66(0)5372-1370-1
 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาแม่จัน
เลขที่ 7/2 หมู่ที่ 7 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน เชียงราย 57110
โทร +66(0)5377-1940-2
 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาแม่สาย
เลขที่ 23 หมู่ที่ 7 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย เชียงราย 57130
โทร +66(0)5373-1624-5
 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาย่อยบิ๊กซีเชียงราย
เลขที่ 184 หมู่ที่ 25 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000
โทร +66(0)5371-7641-2
 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาห้าแยกพ่อขุนเม็งราย
เลขที่ 116/19 หมู่ที่ 19 ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 110 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000
โทร +66(0)5371-7740-3

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนพหลโยธิน-เชียงราย
897/7-8 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง เชียงราย 57000
โทร. 053)714-886-7, 600-716-7
 
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงราย
143/2 ถนนธนาลัย ตำบลเวียง อำเภอเมือง เชียงราย 57000
โทร. (053)711-100-1, 714-822, 717-515-6

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาพาน
ที่อยู่ : 1262 หมู่1 ถนนพหลโยธิน ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัด เชียงราย
โทรศัพท์ : 0-5372-1251-2
โทรสาร : 0-5372-1251-2
 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงราย
ที่อยู่ : 231-232 ถนนธนาลัย ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัด เชียงราย
โทรศัพท์ : 0-5371-1607, 0-5371-7661-2, 0-5374-4641-3, 0-5371-1360, 0-5374-4666, 0-5371-3383
โทรสาร : ้ทุกเบอร์
 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยห้าแยกพ่อขุนเม็งราย
ที่อยู่ : 116/6-8 ม.19 ถนนพหลโยธิน ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัด เชียงราย
โทรศัพท์ : 0-5371-1793, 0-5371-1292
โทรสาร : 0-5371-2373
 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาแม่สาย
ที่อยู่ : 490/2-5 ม.3 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัด เชียงราย
โทรศัพท์ : 0-5364-0769-75
โทรสาร : ทุกเบอร์
 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาย่อย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ที่อยู่ : 80 สถาบันราชภัฎเชียงราย ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัด เชียงราย
โทรศัพท์ : 0-5377-6038, 0-5377-6066, 0-5377-6079
โทรสาร : 0-5377-6079
 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาย่อย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ที่อยู่ : 333 หมู่1 ถนนพหลโยธิน ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย
โทรศัพท์ : 0-5391-2121-3
โทรสาร : 0-5391-2123
 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาย่อย ปตท.ริมกก เชียงราย
ที่อยู่ : 483/1 หมู่ที่ 5 ปตท.ริมกก ถนนพหลโยธิน ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย
โทรศัพท์ : 0-5371-8383, 0-5371-8830, 0-5371-8969


ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงราย
56/5 - 6 หมู่ที่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0-5371-9427-32
โทรสาร 0-5371-9434
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สาขาเชียงราย
573 ถนนรัตนาเขต ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทร 053-711901-3
โทรสาร 053-715094
ฝ่ายสินเชื่อ 0-5374-0970-1
จัดการทรัพย์สินเชื่อ 0-5374-0970-1
งานคดี 0-5374-0974-5
 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สาขาบิ๊กซี เชียงราย ย่อย
ชั้น 2 บิ๊กซี เชียงราย , เลขที่ 184 ม.25 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทร. 053-746971-2, 085-155-3672
 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สาขาเวียงชัย ย่อย
347 หมู่ที่ 1 ถนนเวียงชัย-เชียงราย ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร. 053-769060, 089-779-1452
 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สาขาเวียงป่าเป้า
337 หมู่ที่ 6 ถนนแม่สรวย-เวียงป่าเป้า ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57170
โทร.053-781101-3, 081-710-8238
 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สาขาเชียงแสน
116 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
โทร. 053-777120-1, 053-777041, 081-710-8190
 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สาขาเชียงของ
117/11 หมู่ที่ 2 ถนนสายกลางเชียงของ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140
โทร. 053-655689-91, 053-791119, 081-710-8411
 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สาขาแม่สาย
440 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130
โทร. 053-732164-6, 081-710-8202
 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สาขาแม่จัน (เชียงราย)
เลขที่ 20 หมู่ 3 ถนนหิรัญนคร ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทร. 053-661014-5, 084-874-8810
 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สาขาสี่แยกแม่กรณ์ (เชียงราย)
139/3 หมู่ที่ 25 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทร. 053-746370, 081-710-8284
 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สาขาสามเหลี่ยมทองคำ ย่อย
262 หมู่ที่ 1 หมู่บ้านสบรวก ถนนเชียงแสน-แม่สาย ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
โทร. 053-784190-1, 053784242, 089-779-1478
 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สาขาบ้านดู่ (เชียงราย) ย่อย
164/2-3 หมู่ 4 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร. 053-703163,053-703165, 089-779-1461
 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สาขาพาน (เชียงราย)
เลขที่ 984 หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
โทร. 053-659825-6

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร ( สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงราย)
153 ถนนธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ (053) 600172, 744347
โทรสาร (053) 744348
 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร สาขาเชียงราย จังหวัดเชียงราย
153 ถนนธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ (053) 600118, 600119, 712003
โทรสาร (053) 712003
 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร สาขาพาน จังหวัดเชียงราย
204 ม.1 ถนนพหลโยธิน ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทรศัพท์ (053) 658728, 721212
โทรสาร (053) 659888
 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร สาขาแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
438 ม.5 ถนนสุขาภิบาล ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
โทรศัพท์ (053) 786072
โทรสาร (053) 786082
 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร สาขาแม่จัน จังหวัดเชียงราย
5 ม.3 ถนนหิรัญนคร ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
โทรศัพท์ (053) 771777, 771847
โทรสาร (053) 772190
 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร สาขาเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
192 ม.2 ถนนพหลโยธิน ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
โทรศัพท์ (053) 650725, 777100
โทรสาร (053) 777124
 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร สาขาวาวี จังหวัดเชียงราย
2 ม.1 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทรศัพท์ (053) 918084
 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร สาขาแม่สาย จังหวัดเชียงราย
669 ม.3 ต.เวียงพานคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทรศัพท์ (053) 731748, 733534
โทรสาร (053) 732952
 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร สาขาเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
404 ม.1 ถนนเวียงชัย-บ้านเหล่า ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210
โทรศัพท์ (053) 663228, 769053
โทรสาร (053) 662769
 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร สาขาเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
142/3-5 ม.10 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
โทรศัพท์ (053) 648836, 781650, 649065
โทรสาร (053) 648837
 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร สาขาป่าแดด จังหวัดเชียงราย
116 ม.1 ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190
โทรศัพท์ (053) 654400, 761194, 761042
โทรสาร (053) 761195
 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร สาขาเทิง จังหวัดเชียงราย
136 ม.1 ถนนเทิง-เชียงของ ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
โทรศัพท์ (053) 795388, 795490
โทรสาร (053) 795213
 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร สาขาเชียงของ จังหวัดเชียงราย
115/1 ม.2 ถนนสายกลาง ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
โทรศัพท์ (053) 791499, 791500
โทรสาร (053) 791078
 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร สาขาพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
393 ม.10 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290
โทรศัพท์ (053) 799025, 959414
โทรสาร (053) 799123
 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร สาขาขุนตาล จังหวัดเชียงราย
206-206/1 ม.2 ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 57340
โทรศัพท์ (053) 657311, 657312
โทรสาร (053) 797000
 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร สาขาปล้อง จังหวัดเชียงราย
19 ม.5 ต.ปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย 57230
โทรศัพท์ (053) 954456, 954457
โทรสาร (053) 954458
 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร สาขาเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
21/2-5 ม.3 ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
โทรศัพท์ (053) 608016, 608021
โทรสาร (053) 608016

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงราย
881/1-3 ถ.อุดรกิจ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ : (053) 740-741-7
โทรสาร : (053) 740-741-7 ต่อ 109
 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาแม่สาย
ที่ว่าการอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : (053) 734-393-4

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงราย
เลขที่ 785/1 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ : 0-5374-5243-6
โทรสาร : 0-5374-5247

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาเชียงราย
808/8 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ : 0-5374-8883-5
แฟกซ์ : 0-5374-8886

 

เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
เงื่อนไขการให้บริการ
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
คำแนะนำการใช้งานเว็บไซต์
รวมทุกหัวข้อบนเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
 
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012 , V.2018 , V.2020
ติดต่อโฆษณา


สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2021 https://www.chiangraifocus.com