ที่มา : เอกสาร "แผนที่เส้นทางศิลปวัฒนธรรม พบสล่า(ศิลปิน) เมืองเชียงราย" วัดร่องขุ่น ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย