เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง
 
เชียงรายเว็บลิงค์

** หน่วยงาน หรือ สถานประกอบการใด ยังไม่มีรายชื่อเว็บไซต์ในหน้านี้ สามารถส่งชื่อและ URLเว็บไซต์ของท่านมาให้เราโปรโมท ฟรี!! ส่งมาที่ info@chiangraifocus.com โดยตั้งชื่อเรื่องว่า "เพิ่ม Link เว็บไซต์ในเชียงรายโฟกัส" และหากเว็บไซต์ใดส่งลิงค์มาให้เราติดให้แล้ว กรุณาติดลิงค์ของเราในเว็บไซต์ของท่านด้วยนะคะ โดยใช้ชื่อว่า "เชียงรายโฟกัสดอทคอม สังคมออนไลน์ของคนเชียงราย"
หน่วยงานสำคัญ ในเชียงราย
จังหวัดเชียงราย /ศูนย์ปฏิบัติการ ฯ
เทศบาลนครเชียงราย
องค์การบริหารส่วน จ.เชียงราย
อำเภอเมืองเชียงราย
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
สถานีตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
สำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงราย
สนง.จัดหางาน จ.เชียงราย
สนง.ทางหลวงชนบท จ.เชียงราย
สนง.พระพุทธศาสนา จ.เชียงราย
สำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงราย
ห้องสมุดประชาชน จ.เชียงราย
สำนักพื้นที่อนุรักษ์ที่15(เชียงราย)
ศูนย์ส่งหนังสือราชการผ่าน
อินเตอร์เน็ต
ศาลจังหวัดเชียงราย
สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า จังหวัด
เชียงราย
(สนง.พาณิชย์ จ.เชียงราย)
สนง.ประกันสังคม
สถานีขนส่งเชียงรายแห่งที่ 2
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย
จังหวัดทหารบกเชียงราย ค่ายเม็งรายมหาราช
หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบกเชียงราย
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
ทหาร ฉก.ม.3 ค่ายเม็งรายมหาราช
นรข.เขตเชียงราย
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย
สำนักงานสถิติ จ.เชียงราย
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย
ด่านศุลกากรเชียงของ
ด่านศุลกากรแม่สาย
ด่านศุลกากรเชียงแสน
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2(เชียงราย)
สนง.ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
เรือนจำกลางเชียงราย  

หน่วยงาน อปท. / อบต.
อ.เมืองเชียงราย
เทศบาลเมืองเชียงราย
เทศบาลตำบลจันจว้า
เทศบาลตำบลแม่สาย
เทศบาลเวียงเชียงของ
เทศบาลตำบลบ้านดู่
อบต.หงาว อ.เทิง
อบต.โชคชัย อ.ดอยหลวง
อบต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว
อบต.งิ้ว อ.เทิง
อบต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง
อบต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง
อบต.ทานตะวัน อ.พาน
อบต.สันทราย อ.แม่จัน
อบต.สันติสุข อ.พาน
อบต.ดอยฮาง อ.เมือง
อบต.วาวี อ.แม่สรวย
อบต.ตับเต่า อ.เทิง
ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย
                 ข้อมูลเพิ่มเติม>>
โรงพยาบาล ในเชียงราย
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์

โรงพยาบาลแม่ลาว

รพ.สมเด็จพระยุพราชเชียงของ
รพ.สมเด็จพระญาณสังวร
โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช
รพ.พาน
รพ.แม่จัน
รพ.แม่ฟ้าหลวง
รพ.เชียงแสน
รพ.แม่สาย
รพ.ป่าแดด
รพ.แม่สรวย
รพ.เวียงป่าเป้า
รพ.เทิง
รพ.พญาเม็งราย
รพ.เวียงเชียงรุ้ง
รพ.ขุนตาล
รพ.เวียงแก่น

โครงการ / มูลนิธิ
มูลนิธิกระจกเงา/บ้านนอกดอทคอม
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง / ดอยตุง
โครงการพิพิธภัณฑ์ชาวเขา
มูลนิธิพัฒนาชุมชนในเขตภูเขา (พชภ.)
โครงการเด็กดอยสัญชาติไทย
โครงการสื่อชุมชนลุ่มน้ำโขง
สมาคมสร้างสรรค์ชีวิตและสิ่งแวดล้อม (เอเสด-ม่อนแสงดาว)
ศูนย์ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ เชียงราย
 
หน่วยงานท่องเที่ยว จ.เชียงราย
ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว จ.เชียงราย
ททท.ภาคเหนือ เขต2
ตม.เชียงแสน
ตม.แม่สาย
ด่านศุลกากร อ.แม่สาย
ท่องเที่ยวชนเผ่า
วัดร่องขุ่น จ.เชียงราย
มูลนิธิกระจกเงา/บ้านนอกดอทคอม
พิพิธภัณฑ์อูบคำ
วัดถ้ำผาจม
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง / ดอยตุง
โครงการพิพิธภัณฑ์ชาวเขา
ไร่แม่ฟ้าหลวง
เว็บไซต์คุณลมหลวง
ชมรมผู้ประกอบการรถเช่า
เชียงราย
วัดเชตวัน(วัดพระนอน)
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ อ.พาน จ.เชียงราย
วัดพระเจ้าทองทิพย์
วิทยุ/หนังสือพิมพ์/สื่อต่างๆ
สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.เชียงราย
เชียงรายทูเดย์
ปันเกยเรดิโอ
ผู้จัดการ
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
นครเชียงราย
เม็งราย
เสียงเสรีภาพ
เชียงรัฐ
วิหคเรดิโอ
เชียงรายนิวส์
เมืองเหนือนิวส์
อินไซด์เชียงราย
สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๔ สนภ.๓ นทพ.แม่จัน
fm 91.5 radio hot station chiangrai
นิตยสารสวัสดีเชียงราย
เชียงของนิวส์

สถานศึกษา: มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง (วิทยาเขต
     เชียงราย)
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
วิทยาลัยเชียงราย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
โรงเรียนเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
     ล้านนา (วิทยาเขตเชียงราย)
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
วิทยาลัยการอาชีพเทิง
โรงเรียนวิรุณบริหารธุรกิจและ
     เทคโนโลยี (VBAC)
โรงเรียนโปลิเทคนิคเชียงราย
วิทยาลัยนานาชาติลุ่มน้ำโขง(มรช.)
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)
โรงเรียนพณิชยการเชียงราย
.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพท.เชียงรายเขต 1
สพท.เชียงรายเขต 2
สพท.เชียงรายเขต 3
สพท.เชียงรายเขต 4
สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษา
อ.เมืองเชียงราย (สพท.เขต1)
.

โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล จ.เชียงราย
โรงเรียนลานนาบริรักษ์
โรงเรียนสยามบริบาล
โรงเรียนเกื้อกูลบริบาล
 
ชมรม/กิจกรรม
เว็บไซต์คุณลมหลวง
เจียงฮายสะปายกล้อง
เชียงราย โฟโต้ คลับ
ชมรมคนรักษ์มอเตอร์ไซด์ จ.เชียงราย
Link เพื่อนบ้าน เชียงรายโฟกัส
เชียงราย เอ็นเทอร์ ซอฟต์
ไทยทริปดีดีดอทคอม
ฮักแม่สาย
ซะป๊ะ เชียงราย
ลมหลวง

สถานศึกษา : ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าบง แม่จัน
โรงเรียนปิติศึกษา (เมือง)
โรงเรียนบ้านสันบุญเรือง (แม่จัน)
ร.ร.อนุบาลแม่สาย (แม่สาย)
ร.ร.บ้านห้วยไคร้ (แม่สาย)
โรงเรียนอนุบาลอำไพ (เมือง)
โรงเรียนอนุบาลเทิง (เทิง)
โรเงรียนบ้านผาจี (แม่ฟ้าหลวง)
โรงเรียนบ้านป่าเปา-ป่าซางน้อย (แม่จัน)
โรงเรียนบ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) (แม่สรวย)
โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) (แม่จัน)
โรงเรียนอนุบาลบัวสลี (แม่ลาว)
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี (พาน)
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ (แม่ลาว)
< โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น (แม่สรวย)
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (แม่สรวย)
โรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลา (แม่ลาว)
โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด
โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล
โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ
โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น
โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย
โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย
โรงเรียนบ้านดงป่าเหมี้ยง
โรงเรียนวิศานุสรณ์
โรงเรียนนานาชาติเชียงราย
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) (เมือง)
 
สถานศึกษา : มัธยมศึกษา
โรงเรียน.ดำรงราษฏร์สงเคราะห์
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
โรงเรียน.แม่จันวิทยาคม
โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
โรงเรียนบ้านสันมะแฟน
โรงเรียนร่องธารวิทยา
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
โรงเรียนชุมชนป่าก่อดำ
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
โรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลา
โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์
 
แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ
ศูนย์แนะแนว ศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย
 
:: เว็บไซต์ใน จ.เชียงราย / ธุรกิจร้านค้าต่างๆ ในเชียงราย
อีซี่ ซอฟต์ (รับทำเว็บไซต์) เชียงราย ฮิต ช้อป จองตั๋วรถเมย์เขียวออนไลน์ เชียงราย-เชียงใหม่
เว็บไซต์คุณลมหลวง ทวียนต์ มาเก็ตติ้ง ดอยช้าง รีสอร์ท อ.แม่สรวย
เควีซีคอมพิวเตอร์ นาย ทราเวล ซะป๊ะ เชียงราย
หจก.โตโยต้าเชียงราย เชียงรายมิวสิค โรงแรมเนวี่โฮม แม่สาย
แอดเวนเจอร์เชียงราย ท็อปนอร์ททัวร์ แอนด์ เซอร์วิส แม่ขะจานซิตี้.คอม - กิน เที่ยว ที่แม่ขะจาน
บริษัทเชียงราย ไอที เซ็นเตอร์ สินธานีกรุ๊ป เชียงรายที่ดิน
เชียงของดอทเน็ต หจก.เชียงรายโปรเฟสชั่นแนล เชียงราย เอ็นเทอร์ ซอฟต
ปิรามิดรีสอร์ท สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย แอ่วเมืองเหนือกับนายเร่ร่อน
ชาติเกสเฮ้าส์ แอนด์ เทรคกิ้งทัวร์ ไฮเฟอร์อินเตอร์เนชั่นแนล ป๋าจัดให้
เว็บทัวร์-เชียงราย เครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลง ชมรมคนรักษ์มอเตอร์ไซด์ จ.เชียงราย
ร้านบอดี้โก๋ เจียงฮายสะปายกล้อง ศูนย์หัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านสันตาลเหลือง
เชียงรายไวนารี่ ร้านไอดูไอเดีย หจก.เชียงราย ไอ ที เซนเตอร
ห้างหุ้นส่วน สุวิรุฬห์ ชาไทย FRIEND'S S SHOP IdeaIdoo Shop
เชียงรายกู๊ดแลนด์ cr-club.net ร้านทอน เครื่องหนัง เชียงราย
เชียงราย 108 เชียงรายพลาซ่า ร้านเวิร์คไอที
โรงแรมปิยะพร ฮิลล์ พาราไดซ์ ร้านกำไลเงิน เครื่องเงิน เชียงรายโบรคเกอร์
เต็นท์รถซุปเปอร์ยนต์
(ซื้อ-ขาย รถยนต์มือสอง)
โครงการคชพลแลนด์ จำหน่าย
อาคารพาณิชย์ 2 ชั้นหน้า มฟล.
วัดสบกก ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
ร้านเสื้อผ้าเด็กออนไลน์ kidintrend Chezmoi Handicraft & Homestay สหอีเล็คโทรนิคส์ (sahasound)
พีเอ็ม ซิสเต็ม เซอร์วิส
รับติดตั้งกล้องวงจรปิดเชียงราย รับวางคอมพิวเตอร์เชียงรายรับติดตั้งแอร์ รับทำระบบไฟฟ้าภายในบ้าน
 
:: แนะนำเว็บไซต์ จ.พะเยา
สนง.คลังพะเยา
จังหวัดพะเยา สนง.ประมงจังหวัดพะเยา สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา
สนง.จัดหางานจังหวัดพะเยา สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา สนง.อัยการจังหวัดพะเยา พะเยาไกด์
สวท.พะเยา สนง.สถิติจังหวัดพะเยา สนง.สรรพากรพื้นที่จังหวัดพะเยา กก.ตชด.32 จ.พะเยา
สนง.สาธารณสุข จ.พะเยา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา สนง.เกษตรจังหวัดพะเยา  
เก้าเก้าเก้า คาร์เซ็นเตอร์ :
ซื้อ-ขาย-แลก-จำนำ ไฟแนนซ
์รถยนต์มือสอง จ.พะเยา
     
พะเยาโฟกัส
สังคมออนไลน์ของคนพะเยา เว็บท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา ข่าวสาร ตำแหน่งงาน
พะเยาคลับ
สังคมออนไลน์ของคนพะเยา เว็บท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา ข่าวสาร ตำแหน่งงาน วีดีโอท่องเที่ยวพะเยา
 
:: เว็บไซต์ท่องเที่ยว/ทัวร์/ที่พัก/รถเช่า (ทั่วไทย)
ข้อมูลเที่ยวทั่วไทย ดูเอเซีย  
เว็บท่องเที่ยว จองที่พัก จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ ข้อมูลท่องเที่ยว ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม แผนที่ การเดินทาง ที่พัก ร้านอาหาร จองที่พักและโรงแรมออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ตทั่วโลก
รถเช่าเชียงใหม่ ราคาถูก
เราคือผู้ให้บริการรถเช่า ทั้งรถเช่ารายวัน - รายเดือนเพื่อให้ท่านได้เดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยความสะดวกสบายและเป็นส่วนตัว ทั้งรถเก๋ง รถกระบะ และรถSUV เช่น HONDA TOYOTA ISUZU ในราคาสบายกระเป๋า
จองโรงแรมในประเทศไทย ราคาพิเศษ
จองโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท ในที่เที่ยวยอดฮิตทั่วไทย ราคาจริงใจ ไม่มีบวกเพิ่ม พร้อมโปรโมชั่นและส่วนลดต่างๆ อีกมากมาย
 
:: เว็บไซต์ทั่วไทย และธุรกิจต่างๆ ในไทย
รับออกแบบทำเว็บไซต์ พร้อมดูแลใหฟรี!! ร้านมามี๋บี๋บี๋ จำหน่ายเสื้อผ้าคนท้อง ร้านเค้ก เค้ก ทู ไทยแลนด์
พีดี.เอ็กซ์เพรส เชียงใหม่ ทัวร์ บริษัท โกร เน็ทเวิร์ค จำกัด Thailand Florist| Thailand Flowers | ร้านดอกไม้
GoToThailandTravel ร้านอ้อยเบสส์ฟอร์ยู>จำหน่ายตู้โชว์ และสินค้าหลากหลายชนิด บ้านเบเกอรี่
โรสซีน แวร์ดอทคอม> เสื้อผ้าออกแบบ เสื้อผ้าผู้หญิง ชุดเดรสสวย ฯลฯ กาดออนไลน์ ซื้อ-ขายสินค้า ซื้อขายเชียงใหม่ สินค้ามือสองเชียงใหม่
อิคาริ กำจัดปลวกแมลง สนามฟุตบอล   ของขวัญ  
บริษัท เซรามิค เอส.ที.ซี. จำกัด   iKONTHAI เว็บของฅนไทย   พระเครื่องออนไลน์สยามมงคล แหล่งรวมพระเครื่อง วัตถุมงคล  
momclubshop ร้านชุดคลุมท้องแฟชั่นเกาหลี   ชมรมผู้อนุรักษ์นิยม กุมารทอง และศาสตร์โบราณ   ทีแอ็คชั่นเทรนนิ่ง  
จำหน่ายเครื่องสักและอุปกรณ์สำหรับช่างสัก   เซรามิคเลิฟเวอร์   หูฟัง Headphone เสียงดีระดับมืออาชีพ  
ซีเอ็มคลับซ่า
เว็บวาไรตี้สำหรับชาวเชียงใหม่
 
 
:: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ของไทย / วิทยุออนไลน์ ทั่วประเทศ
ผู้จัดการ เดลินิวส์ ไทยรัฐ โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์ มติชน ข่าวสด คมชัดลึก
ประชาชาติธุรกิจ ฐานเศรษฐกิจ เส้นทางเศรษฐกิจ Bangkok Post
แนวหน้า สยามรัฐ กรุงเทพธุรกิจ เนชั่นแชนแนล
สยามธุรกิจ กระแสหุ้น บ้านเมือง มติชนสุดสัปดาห์
เนชั่นสุดสัปดาห์ ผู้จัดการรายเดือน ฟอ์ร์เวิร์ด เรดิโอ 107 MHz
พญาเม็งราย
ดิจิตอลเรดิโอ จ.ลำปาง
     
 

 

เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
เงื่อนไขการให้บริการ
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
คำแนะนำการใช้งานเว็บไซต์
รวมทุกหัวข้อบนเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
 
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012 , V.2018 , V.2020
ติดต่อโฆษณา


สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2021 https://www.chiangraifocus.com