"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน | ร่วมงานกับเรา |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
 รวมข่าวสารเชียงราย ข่าวกิจกรรม เทศกาล งานแสดง ข่าวสังคมธุรกิจ ข่าวประกวดราคา

20 มิถุนายน 2563 09:25 น. 718 Views     

ท่องเที่ยววิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย

 
 อุทยานแห่งชาติลำน้ำกกประชุมหารือคณะกรรมการและที่ปรึกษา เตรียมความพร้อมในการเปิดแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ และโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อรองรับการท่องเที่ยว ภายหลังจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโร่นา 2019 (โควิด-19) วันนี้ 19 มิ.ย. 63 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย ได้จัดวาระการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นายชัยวุฒิ มีปราญช์สม ปลัดอาวุโส อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน การประชุมหารือการเตรียมความพร้อมในการเปิดแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติและความคืบหน้าการเตรียมการประกาศอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก และโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟุเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (งบกระตุ้นเศรษฐกิจ) เพื่อรองรับการท่องเที่ยว ภายหลังจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโร่นา 2019 (โควิด-19)
 
โดยที่ผ่านมาได้มีการปิดการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา จากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโร่นา 2019 (โควิด-19) โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดและสถานการณ์การติดเชื้อของประชากรที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมทั้งมาตรการควบคุมการระบาดและการป้องกันการติดเชื้อ ตลอดจนความปลอดภัยของบุคลากรและประชาชนที่เข้ามาท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
นายชัยวุฒิ มีปราญช์สม ปลัดอาวุโส กล่าว ว่า ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโร่นา 2019 (โควิด-19) ได้เริ่มคลี่คลายลง ก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวได้ออกมาท่องเที่ยวกันมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามในมาตรการณ์ของการป้องกันเราก็ยังดำเนินการป้องกันอยู่ เพื่อเป็นการไม่ประมาท สำหรับการท่องเที่ยวก็อยากเสนอให้มีเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วม ส่วนการท่องเที่ยวเวลานี้ก็เพียงเฉพาะคนไทยในประเทศเท่านั้น ยังไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามา แต่นักท่องเที่ยวต่างประเทศเขามีความมั่นใจประเทศไทย เพราะประเทศไทยมีระบบในการป้องกันได้ดี และให้การร่วมมือกันเป็นอย่างดี จึงทำให้นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นและมั่นใจ อยากมาเที่ยวเมืองไทยมากกว่าที่อื่น อย่างไรก็ตามก็คงเป็นเรื่องของนโยบายของรัฐต่อไป
 
ด้าน นายพิทยา สะศรีสังข์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ) กล่าว ในการเตรียมความพร้อมเปิดแหล่งท่องเที่ยว ว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เตรียมเปิดการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ แบบ New Nomal “ท่องเที่ยววิถีใหม่ ใสใจสิ่งแวดล้อม” พร้อมควบคุมจำนวนนักท่องเที่ยว ละหลัก Socal Distancing ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นตันไป การเตรียมความพร้อมเปิดแหล่งท่องเที่ยว ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เน้นย้ำการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะต้องเป็นลักษณะ New Nomal ประกอบด้วยสาระที่สำคัญ ได้แก่  นักท่องเที่ยวจะต้องสแกน OR Code “ไทยชนะ” เพื่อเช็คอินก่อนเข้าไปในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ และเช็ดเอาท์หลังออจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อควบคุมปริมาณนักท่องเที่ยว ให้มีการพูดคุยหารือในที่ประชุมกับคณะกรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติระดับพื้นที่ เกี่ยวกับกำหนดการ ปิด-เปิด แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำจุดท่องเที่ยวต่างๆ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อแนะนำทำความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมและจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว ก่อนเข้าพื้นที่อุทยานแห่งชาติ จะต้องมีการตรวจวัคอุณหภูมิ จัดให้มีเจลล้างมือ ตรวจสอบการสวมใส่หน้ากากอนามัย ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องสุขา ฉีดพ่นน้ำยาทำความสะอาด ตลอดทุกช่วงเวลาในการเปิดให้บริการ การบริหารจัดการเรื่องขยะในพื้นที่ ตลอดจนการป้องกันไม่ให้สัตว์ป่าเสียชีวิต ต้องมีการเตรียมความพร้อมของสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมด ให้อยู่ในสภาพพี่สวยงาม และสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยปรับปรุงพื้นที่ตลอดเวลา สถานที่ท่องเที่ยวที่มีกรุ๊ปทัวร์ จะต้องประชาสัมพันธ์บริษัททัวร์ ให้มีการหมุนเวียนนำนักท่องเที่ยวไปตามจุดต่างๆ ในช่วงเวลาที่ไม่ซ้ำกัน เพื่อไม่ให้เกิดความแออัด
 
 
ด้าน นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ที่ผ่านมาผู้ประกอบการต่างได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโร่นา 2019 (โควิด-19) ค่าเงินบาทแข็งตัว สำหรับมาตรการ การท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อยากให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการท่องเที่ยวให้ดีขึ้นในแต่ละพื้นที่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ภายหลังจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโร่นา 2019 (โควิด-19) ปัจจุบันสถานที่ท่องเที่ยว 10 แห่ง แต่สามารถรองรับได้อยู่ 8 แห่ง เราจะสร้างมูลค่าได้อย่างไร ส่วนมาตรการณ์ในการเตรียมรับนักท่องเที่ยว เราต้องเน้นและคำนึงถึงในด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และให้มีมาตรการในการป้องกันแต่ละพื้นที่ ที่ทางรัฐได้กำหนด หากต่ำกว่าเกณฑ์ที่รัฐวางไว้ก็ต้องปิดเพื่อปรับปรุงแก้ไขใหม่
 
นายพิทยา สะศรีสังข์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ) ได้กล่าวต่อ และขอความเห็นจากคณะกรรมการในที่ประชุม เพื่อขอทำการปิดแหล่งท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ) คือ “น้ำตกขุนกรณ์”  ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 เป็นต้นไป แต่ในส่วนของบ่อน้ำร้อนห้วยหมากเลี่ยม-น้ำตกโป่งพระบาท และน้ำตกห้วยก้างปลา พร้อมเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าได้
 
นายพิทยา กล่าวอีกว่า เนื่องจากปัจจุบันเป็นช่วงฤดูฝน อาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก ดินถล่มในพื้นที่ตลอดจนอันตรายจากสัตว์มีพิษ และเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า ซึ่งในขณะนี้ทางน้ำตกขุนกรณ์ ได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่ รวมถึงพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกขุนกรณ์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบสื่อความหมายให้ได้มาตรฐาน เพื่อเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้และพักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป.
 
ขอบคุณข่าว / ภาพ อาณาจักรพายัพ   | นำเสนอโดย : เชียงรายโฟกัสดอทคอม
 
 
 
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 
 
::: ข่าววันนี้ »
แพทย์ผิวหนังแนะนำการเลือกซื้อและการใช้แอลกอฮอล์เจลที่ถูกวิธี
เจ้าหน้าที่ทหารรวบแก๊งขนบุหรี่หนีภาษีข้ามพรมแดนแม่สาย
ท่องเที่ยววิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย
ขอเชิญเลือกซื้อข้าวสารจากเกษตรกรชาวนาได้โดยตรงที่สบันงาขันโตก ตั้งแต่วันที่ 26 มิ.ย 63 เป็นต้นไป
เชียงแสน..จับสารวัตรกำนัน ร่วมแก๊งปลอมบัตรประชาชน หลอกขายต่างด้าว ตุ๋นเงินนับแสน
::: ข่าวเทศกาลและงาน »
ห่างกันสักพัก เพื่อให้ธรรมชาติได้ฟื้นตัวกับ 7สถานที่ท่องเที่ยวสวยจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
รวมภาพพิธีถวายสักการะพระธาตุดอยตุง พิธีนมัสการและสรงน้ำ และพิธีห่มผ้าพระธาตุดอยตุง
ภาพขบวนแห่น้ำสรงพระราชทาน ขบวนเครื่องสักการะพระธาตุดอยตุง และ 18 ชาติติพันธุ์ (08-03-63)
ประมวลภาพ พิธีบวงสรวงพระธาตุดอยตุง เนื่องในงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2563
รวมพลคนเกิดวันอังคาร เนื่องในงานประเพณีพระนอน 6 เป็ง (วันนี้) 8 มีนาคม 2563
::: ข่าวสังคมธุรกิจ-กิจกรรม »
เชิญร่วมโครงการอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ สมัครรับรางวัลเกียรติยศของโลก FIABCI-Thai 2020
MTW (ASIA) และ ททท. เปิดเวทีรับสมัคร Miss Tourism World Thailand 2020 ร่วมค้นหาทูตการท่องเที่ยวประเทศไทย
เฮงลิสซิ่ง เปิดบริการชำระค่างวด 24 ชั่วโมง ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ
จังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมวิ่งปั่น 2002 ปี สืบสานสู่ลาน พระธาตุดอยตุง เฉลิมฉลองครบรอบ 2002 ปีพระธาตุดอยตุง ด้วยพลังศรัทธาของชนทุกหมู่เหล่า
พี่บัณฑิตแสดงบัตรนักศึกษารับบัตรกำนัลอัดรูป 1 แถม 1ฟรี ชั้น G เซ็นทรัล พลาซา เชียงราย
::: ข่าวประกวดราคา »
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านห้วยน้ำราก หมู่ 9 จากบ้านนายจันทร์ ปินทรายมูล ถึงสามแยกวัดป่าหมากหน่อ ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ราคากลาง โครงการขุดลอกแก้มลิง บ้านป่าสักหลวง หมู่ 2 ตำบลจันจว้าใต้
ราคากลาง โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดหนองป่าเมี้ยง บ้านต้นยาง หมู่ที่ 7 ตำบลจันจว้า
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านหนองครก หมู่ 6 ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย จำนวน 5 จุด
 
ข่าวสารเชียงราย by เชียงรายโฟกัสดอทคอม, เว็บไซต์ข่าวเชียงราย
 
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
จองโรงแรมเชียงราย
บริการรับจองโรงแรมในจังหวัดเชียงราย ราคาประหยัด รับส่วนลดสูงสุด 75% Online Booking
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com
.