เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง
 

  เกาะติดข่าว จาก เชียงรายโฟกัส ทุกวัน..
 

เทศบาลนครเชียงรายจัดงานวันสตรีสากลประจำปี 2557 ชวนชุมชนร่วมเชิดชูพร้อมมอบโล่เกียรติคุณสตรีไทยดีเด่น
 
ประกาศเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 11:15:17 เปิดอ่าน 1811 ครั้ง
เทศบาลนครเชียงรายร่วมเชิดชูบทบาทสตรี จัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2557 จัดเวทีอบรม “สร้างพลังสตรีสู่ความเสมอภาคและสันติสุข” พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสตรีดีเด่น ในวันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2557 นี้ ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อ.เมือง จ.เชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย  เปิดเผยว่า  “เมื่อวันที่ 8 มีนาคม ปี ค.ศ.1907 ที่เมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เกิดเหตุการณ์กรรมกรสตรีในโรงงานทอผ้าได้เดินขบวนประท้วงการเอาเปรียบ กดขี่ ขูดรีด ทารุณ จากนายจ้างที่เห็นผลผลิตสำคัญกว่าชีวิตคน เพื่อเรียกร้องสิทธิให้แรงงานสตรีมีค่าเท่าเทียมกับแรงงานชาย และให้มีการคุ้มครองสวัสดิการสตรีและแรงงานเด็ก จากเหตุการณ์ดังกล่าว องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 8 มีนาคมของทุกปีเป็นวันสตรีสากล โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้จัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงการต่อสู้ของแรงงานสตรี รวมถึงเป็นการรณรงค์สร้างความเสมอภาค ความยุติธรรมด้านการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชนและสตรี และเชิดชูเกียรติสตรีและผู้ทำงานด้านสตรีทั้งในระดับหน่วยงาน กลุ่มองค์กร และบุคคล ความสำคัญสตรีโดยเฉพาะสตรีไทยถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน  ซึ่งจะเห็นได้ว่าปัจจุบันผู้หญิงไทยมีบทบาทมากขึ้น มีความสามารถที่ทัดเทียมกับผู้ชายจนเป็นที่ยอมรับในสังคมทั่วไป ทั้งในส่วนของการเป็นหัวหน้าส่วนการงานในหน่วยงานราชการ เอกชน ร่วมถึงบทบาทการเป็นผู้นำในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสตรีไทยในปัจจุบันจำเป็นต้องเป็นสตรีที่มีความรู้ ความสามารถที่ครบถ้วนในทุกๆ ด้าน ในขณะเดียวกันการทำหน้าที่เป็นแม่ที่ดีของลูกที่ต้องก้าวให้ทันต่อสังคมสมัยใหม่”

“วันสตรีสากล” เป็นอีกวันหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงทุกคนได้แสดงความสามารถ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความทัดเทียม ความเท่าเทียมกันในสังคม เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของสตรี และเช่นเดียวกันเทศบาลนครเชียงราย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทหน้าที่ในการดูแลสวัสดิการให้กับประชาชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะกลุ่มสตรีในชุมชนต่างๆ ทั้ง 63 ชุมชน ที่มีบทบาทหน้าที่     ทั้งในส่วนของการเป็นแกนนำกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอปพร. กลุ่มอสม. และกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งทั้งหมดล้วนแล้วได้ทำหน้าที่ในฐานะสตรีคนหนึ่งที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมต่างๆ มาโดยตลอด โดยใน  วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2557 นี้ เทศบาลนครเชียงรายได้กำหนดจัด “โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสตรีในเขตเทศบาลนครเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2557” ขึ้นเพื่อจัดกิจกรรมวันสตรีสากล โดยมีกิจกรรมการเดินรณรงค์ การมอบใบประกาศเกียรติบัตรเชิดชูสตรีดีเด่นเทศบาลนครเชียงราย  การอบรมบรรยายให้ความรู้แก่ผู้นำสตรีจากกลุ่มสตรีต่างๆ ในหัวข้อ “การสร้างพลังสตรีสู่ความเสมอภาค และสันติสุข” ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อ.เมือง จ.เชียงราย และในช่วงบ่ายกลุ่มสตรีต่างๆ จะร่วมกันรับฟังการแสดงธรรมเทศนาจากพระอาจารย์พบโชค ติสฺสวํโส เจ้าอาวาส วัดห้วยปลากั้ง ในหัวข้อ “หลักธรรมะกับการพัฒนาสตรี” ณ วัดห้วยปลากั้ง อ.เมือง จ.เชียงราย ทั้งนี้กิจกรรมทั้งหมดจะเริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป

นายวันชัยฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “สิ่งสำคัญที่สุดคือการยกย่องบทบาทของสตรีที่มีบทบาทหน้าที่ต่างๆ ในแต่ละชุมชน ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานวันสตรีสากลที่เทศบาลนครเชียงรายได้จัดขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับสตรีที่ได้รับการยกย่องให้เกียรติผู้หญิงเก่งในวันและเวลาดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน”

แหล่งข่าว : เทศบาลนครเชียงราย    / นำเสนอโดย : เชียงรายโฟกัสดอทคอม
  :: ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ
เทศบาลนครเชียงรายจัดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีสงกรานต์ฉลองจ.ศ.1376
ระหว่างวันที่ 12 – 14 เมษายน 2557 เปิดถนนธนาลัยให้คนเล่นน้ำ จัดปาร์ตี้โฟม อย่างยิ่งใหญ่ ณ บริเวณสวนตุงและโคมเชียงรายฯ
26 มีนาคม 2014 เวลา 10:51:01
เชิญร่วมงานวันสืบสานวัฒนธรรมเชียงราย เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจําปี ๒๕๕๗ (ปีแห่งการสืบสานการแกะสลักไม้)
ณ ลานบริเวณหอวัฒนธรรมนิทัศน์เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก บริเวณวัดฝั่งหมิ่น ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.
22 มีนาคม 2014 เวลา 12:31:19
เรียนเชิญร่วมงานกีฬาสมาคมวิชาชีพวิทยุ-โทรทัศน์ ภาคประชาชนเชียงรายสานสัมพันธ์ครั้ง ที่ 1
วันเสาร์ที่ 5 เมษายน 2557 ในงานกีฬาสมาคมวิชาชีพวิทยุ-โทรทัศน์ ภาคประชาชนเชียงรายสานสัมพันธ์ครั้ง ที่ 1 ณ โรงยิม ฯ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย พบกับดีเจที่ท่านชื่นชอบทั้ง 27 สถานีในเชียงราย
17 มีนาคม 2014 เวลา 20:48:01

  :: ข่าวทั้งหมด »
 
 
 
จองโรงแรมเชียงราย
บริการรับจองโรงแรมในจังหวัดเชียงราย ราคาประหยัด รับส่วนลดสูงสุด 75% Online Booking
จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์
บริการรับจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 
 

เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
เงื่อนไขการให้บริการ
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
คำแนะนำการใช้งานเว็บไซต์
รวมทุกหัวข้อบนเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
 
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012 , V.2018 , V.2020
ติดต่อโฆษณา


สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2021 https://www.chiangraifocus.com