เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง
 

  เกาะติดข่าว จาก เชียงรายโฟกัส ทุกวัน..
 

เชิญร่วมงานวันสืบสานวัฒนธรรมเชียงราย เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจําปี ๒๕๕๗ (ปีแห่งการสืบสานการแกะสลักไม้)
 
ประกาศเมื่อ 22 มีนาคม 2014 เวลา 12:31:19 เปิดอ่าน 1893 ครั้ง
จังหวัดเชียงราย จัดงานวันสืบสานวัฒนธรรมเชียงราย เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๕๗ "ปีแห่งการสืบสานการแกะสลักไม้" เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นราชสักการะ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในวันที่ ๒ เมษายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และยังเป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จุมนุมเก๊าผญาเจียงฮาย และสมาคมศิลปินเชียงราย จึงร่วมกันจัดงานวันสืบสานวัฒนธรรมเชียงราย ประจำปี ๒๕๕๗ “ปีแห่งการสืบสานการแกะสลักไม้” ขึ้น เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็น ราชสักการะแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงในงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ ณ ลานบริเวณหอวัฒนธรรมนิทัศน์เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก บริเวณวัดฝั่งหมิ่น ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.

จังหวัดเชียงราย มีศิลปะ วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นมาเป็นเวลานาน จึงกำหนดให้มีการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมเชียงราย เพื่อรณรงค์สร้างความเข้าใจ ความสำนึกรักและห่วงแหนในมรดกทางศิลปะ วัฒนธรรมของท้องถิ่น รวมทั้งให้ประชาชนและทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเครือข่ายด้านวัฒนธรรม มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกอันมีค่า โดยกำหนดให้มี พิธีบวงสรวงและสืบชะตาแม่น้ำกก พิธีวางพานพุ่มสักการะ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย การเสวนา “แม่น้ำกก มรดกทางธรรมชาติที่กำลังจะเปลี่ยนแปลง” และการเสวนา “เชียงรายกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมสู่อาเซียน”

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ขอเชิญชวนแต่งกายด้วยชุดเชียงรายพิธีการ หรือชุดพื้นเมืองล้านนา ร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมเชียงราย ชมพิธียกเสาปฐมฤกษ์ “เสาเล่าเรื่องเมืองเชียงราย” โรงเรียนสืบสานศิลปกรรมแกะสลักไม้เชียงราย ชมกิจกรรมทางวัฒนธรรม การแสดงผลงานภูมิปัญญาท้องถิ่น เลือกซื้อสินค้าในบรรยากาศ กาดมั้ว และการแสดงทางวัฒนธรรมล้านนา และชาติพันธุ์ นอกจากนี้ยังมีการบรรยายธรรมมะยามเย็น โดย ท่าน ว.วชิรเมธี และการมอบเกียรติบัตรคนดีศรีเชียงราย เกียรติบัตรภูมิปัญญา / รากวัฒนธรรม ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่ ๐๘.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. ณ ลานบริเวณหอวัฒนธรรมนิทัศน์เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก บริเวณวัดฝั่งหมิ่น ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 


** อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม จาก สนง.วัฒนธรรม จ.เชียงราย >>

กำหนดการ

พิธีบวงสรวงและสืบชะตาแม่น้ํากก 
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. - ตั้งขบวนแห่ บริเวณสนามโรงเรียนเทศบาล ๗ (ฝั่งหมิ่น) 
 - เคลื่อนขบวนไปบริเวณลานวัฒนธรรมริมน้ํากก 
 - ประกอบพิธีบวงสรวง และพิธีสืบชะตา 
 - ชมกิจกรรมทางวัฒนธรรม การแสดงผลงาน สินค้า ภูมิปัญญาท้องถิ่น และกาดมั้ว 
- การแสดงทางวัฒนธรรม และชาติพันธุ์ 
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. - การเสวนา “แม่น้ํากก มรดกทางธรรมชาติที่กําลังจะเปลี่ยนแปลง” 
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๔ .๐๐ น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน /ชมการแสดงทางวัฒนธรรม 
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. - การเสวนา “เชียงรายกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมสู่อาเซียน” 
เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. - พิธียกเสาปฐมฤกษ์ “เสาเล่าเรื่องเมืองเชียงราย” 
 - พิธีเปิดโรงเรียนสืบสานศิลปกรรมแกะสลักไม้เชียงราย

พิธีวางพานพุ่มสักการะ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย 
เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. - ลงทะเบียนองค์กร เครือข่ายและสื่อมวลชน ที่จะวางพานพุ่มดอกไม้สด 
เวลา ๑๗.๐๐ น. - ส่วนราชการ เครือข่ายศิลปิน และเครือข่ายทางวัฒนธรรม ถวายพานพุ่มฯ 
เวลา ๑๘.๐๐ น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี 
 - พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 - ประธานในพิธี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ วางพานพุ่ม และกล่าวคําถวายพระพร 
 - บรรเลงเพลงมหาชัย 
 - พิธีเปิดงานวันสืบสานวัฒนธรรมเชียงราย เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยฯ 
 - กล่าวรายงาน โดย ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย 
 - กล่าวเปิดงานโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 
 - ประธานลั่นฆ้องชัย 
 - รําถวายพระพร จากเครือข่ายวัฒนธรรม จํานวน ๑ ชุด 
 - มอบเกียรติบัตรคนดีศรีเชียงราย และเกียรติบัตรภูมิปัญญา/รากวัฒนธรรม 
เวลา ๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. - ธรรมะยามเย็น โดยท่านว.วชิรเมธี 
เวลา ๒๐.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. - การแสดงทางวัฒนธรรม และชาติพันธุ์ 
*********** 
 
หมายเหตุ -การแต่งกายชุดเชียงรายพิธีการ หรือชุดพื้นเมืองล้านนา 
 -กําหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง >> http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=4526
  :: ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ
เทศบาลนครเชียงรายจัดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีสงกรานต์ฉลองจ.ศ.1376
ระหว่างวันที่ 12 – 14 เมษายน 2557 เปิดถนนธนาลัยให้คนเล่นน้ำ จัดปาร์ตี้โฟม อย่างยิ่งใหญ่ ณ บริเวณสวนตุงและโคมเชียงรายฯ
26 มีนาคม 2014 เวลา 10:51:01
เชิญร่วมงานวันสืบสานวัฒนธรรมเชียงราย เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจําปี ๒๕๕๗ (ปีแห่งการสืบสานการแกะสลักไม้)
ณ ลานบริเวณหอวัฒนธรรมนิทัศน์เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก บริเวณวัดฝั่งหมิ่น ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.
22 มีนาคม 2014 เวลา 12:31:19
เรียนเชิญร่วมงานกีฬาสมาคมวิชาชีพวิทยุ-โทรทัศน์ ภาคประชาชนเชียงรายสานสัมพันธ์ครั้ง ที่ 1
วันเสาร์ที่ 5 เมษายน 2557 ในงานกีฬาสมาคมวิชาชีพวิทยุ-โทรทัศน์ ภาคประชาชนเชียงรายสานสัมพันธ์ครั้ง ที่ 1 ณ โรงยิม ฯ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย พบกับดีเจที่ท่านชื่นชอบทั้ง 27 สถานีในเชียงราย
17 มีนาคม 2014 เวลา 20:48:01

  :: ข่าวทั้งหมด »
 
 
 
จองโรงแรมเชียงราย
บริการรับจองโรงแรมในจังหวัดเชียงราย ราคาประหยัด รับส่วนลดสูงสุด 75% Online Booking
จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์
บริการรับจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 
 

เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
เงื่อนไขการให้บริการ
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
คำแนะนำการใช้งานเว็บไซต์
รวมทุกหัวข้อบนเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
 
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012 , V.2018 , V.2020
ติดต่อโฆษณา


สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2021 https://www.chiangraifocus.com