เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง
 

  ข้อมูลพื้นฐานทุกอำเภอ ใน จังหวัดเชียงราย
   ข้อมูลทั่วไป ประวัติ คำขวัญประจำอำเภอ แผนที่ 18 อำเภอ จังหวัดเชียงราย

เมือง

เชียงของ

 
:: อ .เมือง
ที่อยู่
ถนนธนาลัย ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
เบอร์โทร
0-5371-1288
แฟ็กซ์
0-5371-1288
เว็บไซต์
http://www.muangcr.com
คำขวัญประจำอำเภอ

" เมืองพญามังราย สายใยน้ำกก พระหยกล้ำค่า ไร่แม่ฟ้าหลวงรวมใจ น้ำตกใสขุนกรณ์ "

 
 ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา กษัตริย์ในราชวงศ์ละวะจักรราช (บางตำนานเรียกลาวจักรราช) ได้สืบสันติวงศ์ต่อจากปฐมกษัตริย์ผู้สร้างเมืองหิรัญนครยาง จนถึงเชื้อพระวงศ์พระนามว่า ลาวเมง หรือลาวเมือง ซึ่งต่อมาได้อภิเษกสมรสกับนางอั้งมิ่ง หรือนางเมพคำยาย(หรือนางเทพคำข่าย) และมีพระโอรสประสูติในปี พ.ศ.1781 พระนามว่า เจ้าเม็งราย (หรือเจ้ามังราย) ซึ่งได้ครองราชย์ต่อจากพระบิดาเมื่อปี พ.ศ.1804 และได้มีดำริที่จะรวมเมืองน้อยใหญ่ในแคว้นล้านนา (ภาคเหนือตอนบน)ให้เป็นหนึ่งเดียว จึงได้ยกทัพไปเจริญสัมพันธ์ไมตรีและปราบปรามหัวเมืองต่างๆ และในช่วงที่ไปหัวเมืองฝ่ายใต้ เมื่อไปถึงดอยจอมทอง ริมน้ำกก เห็นเป็นชัยภูมิดี เหมาะแก่การป้องกันการรุกรานของทัพเม็งโกลที่กำลังแผ่อำนาจเข้าครองยูนนาน พม่า และตังเกี๋ย จึงทรงสร้างเมืองใหม่เป็นศูนย์กลางของแคว้นหิรัญนครเงินยางแทนเมืองยาง และตั้งชื่อเมืองใหม่ว่า "เมืองเชียงราย" ในพ.ศ.2385 เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน ได้ขอพระราชทานตั้งเมืองใหม่ต่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และเมืองเชียงรายซึ่งถูกทิ้งร้างไปเมื่อครั้งพระยากาวิละทำสงครามกับพม่ ก็ได้รับการฟื้นฟู อีกครั้งหนึ่ง แต่เป็นเมืองบริวารของเชียงใหม่ ต่อมาได้มีประกาศเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ให้รวมเมืองเชียงราย เมืองเชียงแสน เมืองฝาง เมืองพะเยา เวียงป่าเป้า แม่ใจ ดอกคำใต้ แม่สรวย เชียงคำ เชียงของ ตั้งเป็นหัวเมืองจัตวา เรียกว่า "เมืองเชียงราย" อยู่ในมณฑลพายัพ จนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่ 6 ก็ได้ยกเลิกการปกครองแบบมณฑล เทศาภิบาล และมีประกาศตั้งเมืองเชียงราย เป็นจังหวัดเชียงราย ตั้งแต่นั้นมา

 

 พื้นที่ / ลักษณะภูมิอากาศ
 เนื้อที่ / พื้นที่ 1,284.41      ตร.กม.
 สภาพภูมิอากาศ เย็นสบายตลอดปี
   
 การปกครอง
 หมู่บ้าน 228 หมู่บ้าน  ตำบล 15 ตำบล
 เทศบาล 2 แห่ง  องค์การบริหารส่วนตำบล 14 แห่ง
           
 อาชีพ
 อาชีพหลัก การเกษตรกรรม ค้าขาย รับจ้าง ช่าง บริการ รับราชการ
 อาชีพรอง อุตสาหกรรมในครัวเรือน การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
   
 การศึกษา
 โรงเรียนประถม 20 โรง
 โรงเรียนมัธยม 9 โรง
 วิทยาลัย / มหาวิทยาลัย 2 แห่ง
     
 ศาสนา
  วัด   แห่ง
  โบสถ์   แห่ง
 มัสยิด / สุเหร่า   แห่ง
     
 ประชากร
  จำนวนประชากรชาย 109,380 คน
  จำนวนประชากรหญิง 114,556 คน
  รวม 223,936 คน
  ความหนาแน่น 175 คน/ตร.กม.
     
 การเกษตรและอุตสาหกรรม
  ผลผลิตทางการเกษตร ข้าว ข้าวโพด สับปะรด ลิ้นจี่ ลำใย พืชผักเมืองหนาว
  แหล่งน้ำสำคัญ แม่น้ำกก แม่น้ำกรณ์ แม่น้ำลาว น้ำตกขุนกรณ์ น้ำตกโป่งพระบาท
  โรงงานอุตสาหกรรม -
ข้อมูลตำบล อ .เมือง
เทศบาลตำบลบ้านดู่
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาว
เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาย
องค์การบริหารส่วนตำบลดอยฮาง
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสุด
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์
องค์การบริหารส่วนตำบลดอยลาน
เทศบาลตำบลนางแล
องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัก
องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
เทศบาลนครเชียงราย
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว | ดูทั้งหมด
 • บ้านหาดยาว

 • น้ำพุร้อนโป่งพระบาท

 • จุดชมวิวดอยบ่อ

 • สวนสาธารณะเกาะลอย

 • อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก(บ่อน้ำร้อนห้วยหมากเลี่ยม)

 • วัดพระธาตุจอมทอง / วัดพระธาตุดอยจอมทอง

 • วัดพระสิงห์

 • โบราณสถานถ้ำพระ

 • สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยบ่อ

 • วนอุทยานน้ำตกตาดสวรรค์

 • มูเซอดอยปูไข่

 • อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช

 • น้ำตกห้วยแก้ว

 • ล่องเรือแม่น้ำกก (ท่าตอน-เชียงราย)

 • น้ำตกโป่งพระบาท

 •  

  เกี่ยวกับเรา
  เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
  กิจกรรมของเว็บ
  เงื่อนไขการให้บริการ
  ติดต่อทีมงาน
  ช่วยเหลือ
  แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
  คำถามที่พบบ่อย
  คำแนะนำการใช้งานเว็บไซต์
  รวมทุกหัวข้อบนเว็บไซต์ (Site Map)
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  สถิติ โดยรวมของเว็บ
   
  เว็บไซต์ V.2010 , V.2012 , V.2018 , V.2020
  ติดต่อโฆษณา


  สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2021 https://www.chiangraifocus.com